Kamusi ya Kiswahili Kiingereza (TUKI) (Kiswahili-English)

39,000