Kamusi ya Methali Toleo Jipya (Kiswahili – Kiswahili)

17,600